This week 15% discount on the Smartshop and 10% discount on all 2-MMC (Meow) products! 

Research Chemicals

2-FEA Poeder

€14.50

Prijzen zijn per gram, ook verkrijgbaar in 2-FEA pellets. 2-FEA bestaat voor 98% uit zuivere stof.

QUANTITYSAVE AMOUNTPRICE PER ITEM
24% €13.95
518% €11.95
1031% €9.95
2534% €9.50
5043% €8.25
10045% €7.95
  • Immediately available
  • Discreet Packaging
  • Cheapest price

Product Details

Description

2-FEA poeder informatie

De poeder is ook verkrijgbaar in 2-FEA pellets. 2-FEA bestaat voor 98% uit zuivere stof. Buiten 2-FEA hebben we meerdere Research Chemicals en accessoires. Denk hierbij aan weegschalen, lege capsules in verschillende maten en sluiting zakjes.

 

Gevarenaanduidingen 2-FEA poeder:

  • 2-FEA Poeder kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen 2-FEA poeder:

BIJ CONTACT VAN 2-FEA Poeder met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

  • 2-FEA Poeder niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van 2-FEA Poeder bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.
AGE VERIFICATION
You must be 18 years or older to enter this page.